Sıyırıcılı Eşanjörler

Eşanjör

Isı eşanjörleri, bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek için kullanılan cihazlardır. Isı transferi, akışkanlar arasında doğrudan temas yoluyla veya bir ısı taşıyıcısı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Isı eşanjörleri, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eşanjör Nedir?

Eşanjör, bir enerjiyi diğerine dönüştürmek için kullanılan bir cihazdır. Eşanjörlerin en yaygın kullanımları ısı enerjisini elektrik enerjisine, mekanik enerjiyi ısı enerjisine veya bir tür kimyasal enerjiyi diğerine dönüştürmektir.

Eşanjörler Nerelerde Kullanılır?

Eşanjör, iki farklı akışkan arasında ısı transferi sağlayan bir cihazdır. Eşanjörler, endüstriyel uygulamalarda, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, enerji üretiminde ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılır.