Kaynaklı Spiral Eşanjörler

Plakalı Eşanjör Nedir?

Plakalı eşanjörler, iki farklı sıvının ısı alışverişini sağlayan cihazlardır. Plakalı eşanjörlerde, sıvılar arasında doğrudan temas olmaz, ancak ısı transferi plakalar aracılığıyla gerçekleşir. Plakalar, genellikle paslanmaz çelikten yapılmış olup, birbirine kenetlenmiş şekilde bir çerçeve içinde yer alır. Her plakanın iki tarafında da bir sıvı akar. Plakaların şekli ve dizilimi, sıvıların akış yönünü ve ısı transfer katsayısını belirler.

Plakalı Eşanjör Çalışma Prensibi

Plakalı eşanjörler, iki farklı akışkanın ısı alışverişini sağlayan cihazlardır. Plakalı eşanjörlerde, akışkanlar arasında doğrudan temas olmaz, ancak ısı transferi plakalar aracılığıyla gerçekleşir. Plakalar, akışkanların birbirine karşı ters yönde akmasını sağlayan bir desen oluşturacak şekilde birbirine bağlanır. Bu sayede, ısı transferi verimli bir şekilde sağlanır.

Plakalı Eşanjörü Oluşturan Parçalar

Plakalı eşanjörler, ısı transferi için kullanılan verimli ve kompakt cihazlardır. Plakalı eşanjörler, birbirine paralel olarak yerleştirilmiş ince metal plakalardan oluşur. Bu plakalar arasında sıcak ve soğuk akışkanlar akar ve ısıyı birbirlerine aktarırlar.